Kaupan ehdot 

Osapuolet 

Kauppias  
Nimbus Gruppen Oy / ÖRÖ Linnakesaari  

Asiakas 

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Nimbus Gruppen Oy / ÖRÖ Linnakesaari Internet-palveluissa.

 

Tilaaminen 

 

Olemme päivittäneet peruutusehtojamme koronavirukseen aiheuttaman poikkeustilanteen ajaksi. Tänä aikana peruutus on maksuton, kun se tehdään viimeistään varauksen alkamista edeltävänä päivänä.

Varauksen alkamispäivänä tehdyistä peruutuksista ja varauksen käyttämättä jättämisestä ilman ilmoitusta (no show) veloitamme varauksen hinnan täysimääräisenä. 

Peruutusehdot muuttuvat normaaliksi, kun koronatilanne on ohi.

 

Yleiset ehdot 

  • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia. 
  • Sovellamme majoituskoh, teissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikottain ja päivittäin. 
  • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. 
  • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin. 
  • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
  • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. 

Varausehdot 

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde". 

Varaaminen 

  • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteeseen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin. 
  • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
  • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. 
  • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
  • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi. 
  • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. 
  • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta. 

Peruutukset ja muutokset 

 

Olemme päivittäneet peruutusehtojamme koronavirukseen aiheuttaman poikkeustilanteen ajaksi. Tänä aikana peruutus on maksuton, kun se tehdään viimeistään varauksen alkamista edeltävänä päivänä.

Varauksen alkamispäivänä tehdyistä peruutuksista ja varauksen käyttämättä jättämisestä ilman ilmoitusta (no show) veloitamme varauksen hinnan täysimääräisenä. 

 

Peruutusehdot muuttuvat normaaliksi, kun koronatilanne on ohi. 

  • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta. 
  • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta noudattaen alla olevia peruutusaikoja. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa. 
  • yksittäisvaraukset edellisenä päivänä klo 12 mennessä  
  • yli 10 hlö ryhmät 14 vrk ennen varauksen alkamispäivää  
  • yli 50 hlö ryhmät 30 vrk ennen varauksen alkamispäivää 
  • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin: 
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran. 
  • Siirrossa ei ole mahdollista vaihtaa kohdetta. 
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko varauksen hinta riippumatta peruutusajankohdasta. 

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus 

  • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kauppias peruuttaa varauksen. Peruutuksesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. 
  • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan takaisin. 
  • Force majeure -esteen takia peruuntuneesta tilaisuudesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata. 

Avaimet 

  • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti. 
  • Kauppiaalla on oikeus periä korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi. 

Kohteen käyttö 

  • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa 
  • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin. 
  • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle. 
  • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä. 
  • Lemmikkieläimet 
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista. 
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella. 
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa. 
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja siivotaan Kauppiaan toimesta. 
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen.  
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta. 
  • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot 
  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä saaresta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan. 
  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä.  
  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta  korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. 
  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi. 
  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia. 

Vahinkojen korvaukset 

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. 
  • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. 

Valitukset 

  • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua. 
  • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden sisällä kirjallisesti. 
  • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa. 
  • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 

Toimitusehdot 

Sopimuksen syntyminen 

  • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus). 
  • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. 

Maksuehdot 

  • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja. 
  • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. 
  • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja. 
  • Maksaminen laskulla 
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. 
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen. 

Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.